10 myter om porr

I takt med att min egen dotter nu fått sin första egna mobil så har mitt intresse för barn på nätet ökat. Ju mer jag sätter mig in i ämnet desto mer inser jag att det finns mycket som vi som föräldrar behöver göra för att våra barn ska växa upp under trygga förhållanden även när de vistas på nätet. Det kom faktiskt som en smärre chock när jag insåg att porr är något som är oerhört lättillgängligt (bara några klick bort) och gratis, och dessutom helt öppet för barn att möta på nätet. Här finns inte åldersgräns så som det t ex gör när det gäller att kunna köpa cigaretter eller alkohol. Inte bara det, det finns riktad reklam för barnen när de spelar spel och liknande med sidor som länkar till porr. Just nu jobbar jag för att få tillstånd en föreläsning för föräldrar och även för barnen på våra barns skola.

För att främja ungas sexuella hälsa och förebygga mäns våld mot kvinnor och barn driver ideella föreningen Talita något som kallas för Reality Check. Materialet utgår ifrån fakta och myter om pornografi och riktar sig till ungdomar (högstadiet) och de som arbetar med barn och unga (t ex lärare, fritidspedagoger, skolpsykologer och kuratorer) samt till föräldrar. Vill du läsa mer så hittar du materialet och källhänvisningar HÄR. Även om du har yngre barn så rekommenderar jag starkt att läsa igenom detta då genomsnittsåldern då barn introduceras till porr på nätet är nånstans mellan 8-12 år. Så som förälder är det oerhört viktigt att vara insatt och kunna diskutera detta med sina barn kring detta, givetvis på en nivå där barnet befinner sig utifrån ålder och personlighet.


Vill du läsa mer om hur barn påverkas av det faktum att de har fri tillgång till porr så läs gärna mina tidigare inlägg Mitt barn på nätet samt Porrfri barndom. Jag vill också starkt tipsa om en intervju i podcasten Fredagsintervjun med Gail Dines som på ett konkret och brutalt ärligt sätt berättar om porrens konsekvenser samt hur barn och unga påverkas av att så lättillgängligt kunna nå porr bara genom några klick på sin smartphone, dator eller surfplatta. HÄR kan du lyssna till den intervjun (den är på engelska).

10 MYTER OM PORR

1. Porren är som Playboy.


För många vuxna kan pornografi vara synonymt med herrtidningar som Playboy och FIB aktuellt. På grund av pornografins utveckling stämmer den bilden inte alls idag, och det som för bara 20 år sedan räknades som porr är nu populärkultur och återfinns i filmer, teveserier och reklam. Det som idag utgör mainstreampornografi, det vill säga den pornografi som är vanligast förekommande och laddas ned mest, har istället genomgått en gradvis förändring till en pornografi med fler och fler inslag av våld och förnedring. Forskning visar att omfattningen av och grovheten i våldet har ökat väsentligt över tid. 90 % av filmerna i mainstreampornografin innehåller numera fysisk aggression, och minst hälften innehåller verbal aggression.

Genom Internet har pornografin blivit allt mer lättillgänglig, alltid bara några klick bort, helt anonymt och oftast gratis. Pornografins omfattning, tillgänglighet och normalisering har lett till att cirka 30 % av all data som överförs på Internet idag är relaterad till pornografi.


2. Mitt barn tittar inte på porr.


De flesta barn i Sverige har obegränsad tillgång till Internet, dygnet runt. Att barn och unga konsumerar pornografi är idag mer regel än undantag. I Medierådets senaste undersökning från 2017 framkom det att cirka 70 % av barn i åldern 9–12 år och 90 % av barn över 12 år har en helt egen surfplatta och/eller dator hemma. Vidare har 91 % av 9–12-åringar och alla 13–18-åringar tillgång till en mobiltelefon. Detta innebär att allt fler ungdomar idag har obegränsad tillgång till pornografi via nätet. En svensk undersökning från 2014 visar att medelåldern för pojkar att aktivt börja söka efter pornografi är cirka 12 år.

Många vuxna saknar både kunskap om hur dagens pornografi ser ut samt verktyg att närma sig området. Forskning visar att barn inte självmant berättar för vuxna när de har sett pornografi. Det är också ett av skälen till att relativt få vuxna använder olika typer av tekniska lösningar för att skydda sina barn från pornografi. Men även när sådana lösningar finns på plats för att säkerställa barnens trygga och porrfria internetuppkoppling hemma är risken stor att barn tittar på pornografi i skolan. Samtidigt som Sveriges för-, grund- och gymnasieskolor blir alltmer digitaliserade visar den senaste granskningen av Skolverket att mer än hälften av landets skolor saknar filter mot pornografi.

3. Porr lär oss om sex.


Sex- och samlevnadsundervisningen ska vara ett integrerat ämne i den svenska skolan. Skolinspektionens undersökning visar dock att integreringen varierar väsentligt bland skolor. Sex- och samlevnadsundervisningen blir i bästa fall ett enskilt inslag men är många gånger inte ens förekommande. Samtidigt uppger nästan alla unga män att de har sett pornografi. I studier uppger noll procent att de pratat med någon vuxen om vad de har sett. Det betyder att den första och primära källan till mångas sexualkunskap är pornografin, som de aldrig får möjlighet att bearbeta och vuxenvärldens stöd för att förstå. Forskning i Sverige och internationellt visar hur pornografins innehåll påverkar båda ungas och vuxnas attityder och beteende.

Vad lär då pornografin ut? De flesta pornografiska scener innehåller varken kondomer eller dialog om risker kopplade till sexuella handlingar. Däremot innehåller en stor del av pornografin explicita sexistiska och rasistiska inslag. Redan för 13 år sedan visade en studie att nio av tio scener i mainstreampornografin innehöll fysisk aggression, såsom att hålla för munnen, dra i håret, slå med öppen handflata samt att ta stryptag. Minst hälften av alla scener innehöll verbal aggression som till exempel att kalla kvinnor för ”hora”, ”fitta” och ”slyna”. I princip utövas all förnedring, aggression och våldsamma handlingar inom pornografin av män mot flickor och kvinnor.

Budskapet till konsumenter är alltså att förnedrande, aggressiva och våldsamma sexualiserade handlingar förhöjer sexuell njutning både för kvinnor och män. Genom pornografi lär sig pojkar och män att en “riktig man” inte behöver respektera ett “nej”, utan att förnedring och våld är vad som förväntas av dem för att de ska uppfylla de destruktiva maskulinitetsnormer som pornografin förmedlar.

Mainstreampornografin lär alltså inte ungdomar att sexualitet är baserat på samtycke, respekt och jämställdhet – utan precis det motsatta.

4. Att titta på porr påverkar inte relationer.


Forskning visar att pornografikonsumtion skapar orealistiska och även skadliga förväntningar på sexpartners, både när det gäller utseende och sexuellt beteende. Detta gör i sin tur så att båda partners kan uppleva att de inte räcker till och/eller att de tvingas att stå ut med vissa sexuella handlingar som de egentligen inte vill utföra.

Genom pornografin socialiseras män till att se kvinnor som objekt som skall ge män sexuell njutning. Det undergräver mäns möjligheter till att skapa en rik och djup intimitet. Dessutom lider allt fler män och killar som konsumerar mycket pornografi av bristande sexlust och svårigheter med att genomföra samlag, då pornografikonsumtion kan leda till en upplevelse av att sex med deras partners inte är lika spännande och ”avancerat” som i pornografin. Pornografi är med andra ord en företeelse som skadar och bryter ner människors möjligheter till meningsfulla och intima relationer.

5. Det finns inga bevis för att porr orsakar sexuellt våld.


Tvärtom så finns det ett otvivelaktigt samband mellan hög porrkonsumtion hos killar och män och ökad sexuell aggression mot kvinnor och tjejer. Det är väl belagt med hundratals studier gjorda under 50 års tid.

Oavsett om killar och män konsumerar pornografi som innehåller fysiskt våld eller inte så bidrar objektifieringen och förnedringen av flickor och kvinnor som förekommer i pornografin med andra ord både till attityder som trivialiserar våld mot kvinnor och beteenden som främjar våld mot kvinnor. I ljuset av #MeToo blir det tydligt att samhället inte har råd med att förbise pornografin som en företeelse som bidrar som både katalysator och inspiration till mäns sexualiserade våld mot kvinnor och flickor.

6. Porr är bara fantasi.


Pornografi utspelar sig på riktigt med verkliga människor. Pornografin är därför ingen fantasi för de som medverkar, och det är ingen slump att industrin rekryterar kvinnor som är unga, marginaliserade, socioekonomiskt utsatta och ofta redan har erfarenhet av att utsättas för olika former av fysiskt och sexualiserat våld, eftersom deras utsatthet, brist på val eller nedbrutna gränser i industrins ögon är enkla att utnyttja.

7. Porr är sexuellt frigörande för kvinnor.


Ordet “porne” kommer från grekiskan och betyder sköka, prostituerad, sexuell slav utan värde. Föreställningar om kvinnors sexualitet har historiskt kopplats samman med synd, skam och orenhet, och män har haft rätt till kvinnors liv, kropp och sexualitet.

I porren förväntas kvinnan vara passiv och undergiven medan mannen förväntas vara kontrollerande, aggressiv och dominant. Porrindustrin är en multinationell industri huvudsakligen skapad av män för män, en industri som profiterar på att exploatera och utnyttja marginaliserade och socioekonomiskt utsatta flickor och kvinnor som redan har varit utsatta för olika former av sexualiserat våld.

8. Feministisk och HBTQ-porr är annorlunda.


Vissa hävdar att det finns pornografi som inte innehåller förnedring och avhumanisering, verbalt eller fysiskt våld mot kvinnor och som produceras på jämställda och respektfulla villkor. Men än så länge finns det inga trovärdiga empiriska belägg som kan visa på en sådan produktion av betydelse.

Forskning visar att pornografiska filmer skapade av kvinnor innehåller lika mycket förnedrande och aggressiva handlingar gentemot kvinnor som de filmer som är skapade av män eftersom det är den typen av material som konsumenterna efterfrågar. Alla marknader styrs av efterfrågan.

9. Men amatörporr är väl bra - ingen tjänar ju pengar på det?


Många antar att så kallad amatörpornografi, till skillnad från kommersiell pornografi, kännetecknas av innehåll som är mer jämlikt och inte objektifierar kvinnor. Enligt forskning vidmakthåller amatörpornografi dock samma destruktiva könsnormer som kommersiell pornografi. Faktum är att en studie från 2014 som gick igenom 400 populära porrfilmer fann att amatörpornografi innehåller ännu mer våld och objektifiering av kvinnor än kommersiell pornografi.

10. Porr är inte samma som prostitution.


Människor skiljer ofta pornografi från prostitution eftersom det ena sker på film och det andra i det som vi kallar verkliga livet. Men faktum är att många porrsidor tjänar sina pengar genom att erbjuda så kallade ”live video-chatter” och på annonser för eskortsidor där kvinnor köps och säljs. De flesta kvinnor och tjejer som erbjuder live video-chatter kommer från fattiga länder såsom Rumänien, Bulgarien och Ukraina. Pornografi och prostitution är inte två skilda världar, utan i själva verket två sidor av samma mynt. Dessutom är pornografi per definition en form av prostitution: någon eller några utför sexuella handlingar mot ersättning, men det hela sker inför en filmkamera. Mainstreampornografin är alltså ingenting annat än “dokumenterad prostitution” som dessutom lever vidare på nätet i evighet.

Vidare finns det en stark koppling mellan porrkonsumtion och sexköp. Män som ofta tittar på porr är mer benägna att köpa sex än andra män, och majoriteten av sexköparna vill att kvinnor i prostitution ska imitera pornografi som männen sett.

Pornografin är således en industri som ökar killars och mäns benägenhet att köpa flickors och kvinnors kroppar.

Källhänvisning till all fakta och mer information hittar du HÄR. Materialet finns även på engelska och kan läsas HÄR.







___________________________________________

Vill du boka mig som föreläsare? Mina specialområden är skadliga kemikalier i vår vardag, och jag har stor erfarenhet av att utbilda förskolepersonal i hur man skapar en giftminimerad miljö på förskolan. Jag riktar mig både till privata grupper och offentlig sektor. Jag ger även inspirationsföreläsningar inom hållbar livsstil samt kostens betydelse för hälsan. Vänligen kontakta mig på sarajohansson1976@gmail.com så utformar jag ett seminarium som passar för just er. Jag skickar offert.

Vill du fortsätta att få tips och idéer hur du kan leva mer hållbart, och minska på de skadliga kemikalierna i din vardag? Följ mig på Instagram för kontinuerlig inspiration. På Instagram heter jag saraseviga.

Gilla Saras Eviga på Facebook så missar du inte när det kommer upp nya inlägg här på bloggen.

CONVERSATION

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.