Ännu ett viktigt steg är taget

Den senaste månaden har jag jobbat dagligen med två rapporter. Jag har verkligen fått sätta mig in i lagstiftning och träna på att skriva formella rapporter tills ögonen varit fyrkantiga i slutet av varje dag. Idag resulterade allt hårt slit i att ännu ett stort och mycket viktigt steg togs i kampen för att rädda skogen. 

Den fridlysta blomman tibast blommar på många, många ställen i "vår" skog.

Först skrev jag en inventeringsrapport som skickades till Skogsstyrelsen samt Länsstyrelsen. Det resulterade i att ett ärende startats hos Länsstyrelsen och en handläggare för ärendet är tillsatt. Det tog mig ca två veckor att sammanställa den. Den beskriver området som de vill avverka samt vilka naturvärden som finns där, med en utförlig artlista bland annat på alla de arter vi hittat under våra inventeringar och bilder som beskriver skogen. HÄR berättade jag om glädjen när inventeringsrapporten var inlämnad för två veckor sedan.

När inventeringsrapporten var inlämnad tog jag en kort paus på någon dag innan jag gav mig på nästa mastodontjobb, att skriva en hemställan. Det är en rapport som jag i samarbete med Naturskyddsföreningen i Örebro skapat. Hemställan betyder "formell begäran" och det vi begär är följande:

- Att Länsledningen fattar ett s.k interimistiskt beslut att pausa alla avverkningsplaner i området (just nu ligger fyra avverkningsanmälningar på detta område) tills området är ordentligt inventerat. Detta då vi hittat indikationer på att det är en mycket skyddsvärd skog med höga naturvärden. Länsstyrelsen behöver göra en ordentlig inventering för att utröna om detta område är så pass skyddsvärt att det kan komma att bli naturreservat. Men att göra en sån inventering kräver tid. Inte förrän till senhösten kan man t ex inventera hur området ser ut gällande marksvampar. Fram till att en ordentlig inventering gjorts behöver alla avverkningsplaner pausas så inte hot om avverkning föreligger. I dagsläget finns bara ett muntligt löfte från skogsbolaget, men rent juridiskt har de rätt att avverka precis när de vill. Det enda rätta är att fatta ett interimistiskt beslut så inte skogen avverkas innan den grundligt inventerats.

- Vi begär också att Länsstyrelsen fattar beslut att agera med tillsynsåtgärd gentemot skogsägaren. Då vi hittat arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen så är det förbjudet att avverka i området, då det skulle skada/döda de arter vi hittat. Om skogsbolaget ändå vill avverka måste de söka artskyddsdispens för detta. Vi hänvisar till en dom i Kammarrätten i Göteborgs 2018 som resulterade i att EU-domstolen den 4 mars i år kom med en dom gällande hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. EU-domstolen säger att förbuden gäller även när en individ av en skyddad art störs eller skadas av en verksamhet, och inte enbart om hela den skyddade populationen påverkas. Det är ett underkännande av den svenska tillämpningen av artskyddet. Vad gäller fåglar underkänner EU-domstolen även den svenska lagstiftningen som endast skyddar vissa hotade fåglar och inte alla fåglar.

Det är krångligt att sätta sig in i allt rent juridiskt. Hur hänger allt ihop? Hur ser den formella ordningen ut? Vad kan man och vad kan man inte göra rent juridiskt i ett sånt här fall? Jag har inte haft något annat val än att ägna mycket tid och kraft åt att sätta mig in i allt detta. Jag har haft otrolig support från flera håll, ni som hjälpt mig ni vet vilka ni är. På slutet tog jag även kontakt med en chefsjurist samt en miljöjurist för att bolla alla lagtexter och formuleringar i vår hemställan, allt för att ha stenkoll på att allt skulle bli rätt.

Detta är en kamp som jag förstod redan från första dag var en lång, lång process som kommer att ta tid. I värsta fall år. Men jag ska kämpa tills skogen är räddad. Så är det bara! Hos mig finns ingen tvekan om att skogen vi inventerat och även de omgivande skogarna har det som krävs för att fylla kriterierna för att bli permanent skyddade för all framtid, i form av naturreservat.

Idag är en glädjens dag för idag skickade Naturskyddsföreningen in vår hemställan! Det resulterade i en glädjedans här hemma och en liten tår av glädje föll på min kind. Nu ska vi fira och glädjas åt att ännu ett stort och mycket viktigt steg är taget. 

Det är fredag och nu tar jag paus från allt vad arter, artskyddsförordning, skogsvårdslag och annat heter. I helgen ska jag njuta av att vara på den plats som jag kämpar så hårt för att rädda. Skogen. Jag ska bara vara där. Njuta. Krama träd och sitta ned och kolla på alla små vidunder som finns i ett levande ekosystem, i "vår" skog. 

Någon har kalasat på hasselnötter.

Tack alla ni som kämpar med mig och alla som på olika sätt visat ett stöd i denna kamp. Ni är alla så oerhört viktiga för att jag ska orka denna kamp. Ni bär mig. Jag känner ert stöd när jag vill falla och allt känns hopplöst. Utan er alla skulle detta aldrig vara möjligt. Så från botten av mitt hjärta TACK!Vill du läsa mer om det som hänt så tipsar jag om att läsa inläggen som jag tidigare skrivit: 


Läs gärna också mitt inlägg Sveriges skog är hotad som var det första inlägget jag skrev om skogen, innan jag visste att "vår" egen skog var hotad.

Vill du få mer inspiration kring hur du kan leva mer hållbart? Följ mig på Instagram, där heter jag Saraseviga. Vill du läsa mer om livet på vår gård så följ mig på Instagramkontot @garden.i.bergslagen. Där berättar jag om stort och smått gällande det hållbara livet på vår 1700-talsgård.

Gilla och följ Saras Eviga på Facebook. Där delar jag länkar till alla nya blogginlägg jag skriver så du inte missar dem, men också annat som har med hälsa och en hållbar livsstil att göra. Välkommen!

CONVERSATION

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.