Sveriges skog är hotad

Ibland leder livet in på stigar som det vill att man ska gå på, som man själv inte har en aning om, men som livet självt hjälper en att hitta. Just detta har hänt mig med extrem tydlighet. Jag har senaste tiden hamnat på ställen som på olika sätt berör fakta kring vår svenska skog och det faktum att den är starkt hotad. 

Jag som varit miljöengagerad i många år nu, har helt missat just denna aspekt av det hela. En stor, viktig och otroligt hotad pusselbit för vår planet och människans överlevnad på planeten är vår skog. Det har nu börjat gå upp för mig. Jag som trodde att hotet var skövlingen av regnskogen på andra sidan jorden. Självklart är detta ett gigantiskt problem, men jag har varit helt blind för att samma sak händer här i Sverige. Om du är lika förvirrad som jag var när jag fick informationen så fortsätt läsa så kommer bilden att klarna. 

Det är så märkligt, men artiklar, filmer och podd-avsnitt har på olika sätt bara ramlat över mig i just denna fråga. Samtidigt köpte vi vår gård i Bergslagen som ligger i skogen för mindre än två månader sedan och jag har med egna ögon börjat se det som problemet handlar om. Nämligen att vår skog är hotad. 

Skogen står för 80% av den biologiska mångfalden på land. När den är hotad innebär det att allt djur- och växtliv på planeten är hotad, vilket i slutändan även innebär att vi människor är hotade. 

Jag ser det som att livet vill att jag ska lära mig mer och sprida denna kunskap vidare i den här frågan. För vi behöver vara många som gör samma fasliga upptäckt som jag gjort senaste tiden. Vi behöver vara många för att protestera och få till den helt nödvändiga förändring som krävs.

Ett av de stora aha-upplevelserna jag fick var när jag lyssnade på Klimatpodden. Avsnittet heter Nyckeln till klimatkrisen finns i skogen. Här nedan har jag skrivit en sammanfattning av avsnittet (Klimatpodden, avsnitt 77). Bäst är förstås att lyssna på avsnittet själv, men här kommer en sammanfattning. Vill du lyssna på avsnittet vilket jag också rekommenderar så hittar du det HÄR.  

Enkelt uttryckt så är problemet med dagens skogsbruk är att skogen försvinner. 

Aktivt skogsbruk idag innebär att vi hugger ned skogen och istället får kalhyggen och anlägger plantager. Det är något helt annat än skog.

Helt plötsligt ser jag skogen med nya ögon. Ser ni området bakom Bergslagsledens skylt på den här bilden? Det är ett kalhygge som börjat växa upp, eller om de planterat gran där, ett s.k skogsplantage. Detta är inte skog och det kommer ta många hundra år innan skadan är reparerad. Tid som vi idag inte har.

Vad är problemet med dagens skogsbruk i Sverige? Vi hugger ned skogen och anlägger plantager (trädodling, virkesåker). Det får stora konsekvenser för miljön och klimatet. Naturen förändras och trängs undan till att endast få finnas i våra naturreservat. Den biologiska mångfalden försvinner. Det djur och växtliv som har utvecklats under miljontals år är idag extremt hotade och många har redan dött ut.

I en naturlig skog finns olika träd i olika storlekar samt död ved som blir till hem för många djur och insekter. Om man hugger ned skogen så som Sveriges skogsbruk ser ut så hugger man bokstavligt talat bort de fysiska förutsättningarna för en stor del av den biologiska mångfalden (både djur och växt-livet). Är skogen borta så är djurens och växternas hem borta. Förutsättningarna för djur och växter att leva där försvinner. 

Hugger vi ned mångfalden och ersätter med en enfald då försvinner förutsättningarna för en stor del av allt liv på land. 

Skogsekosystemet utgör hem för 80% av jordens landbaserade biologiska mångfald. Hugger vi bort skogen så hugger i bort förutsättningarna för den biologiska mångfalden. 

Vi som människor har väldigt lätt att tro att vi står över naturen. Att vi är smartare, att vi inte behöver naturen. 

Väldigt få känner till hur det Svenska skogsbruket ser ut och att detta är ett gigantiskt problem. Jag hade själv bilden av att vi i Sverige vi har massor av skog. Att problemet var långt från oss, att problemet istället handlar om att man skövlar regnskogen i Amazonas.

Ännu en bild som jag tagit nyligen i närheten av vår gård som jag nu ser med nya ögon. Är detta skog? Eller är det skövlad skog med ett anlagt plantage? 

Skälet till att vi inte vet om detta gigantiska problem är två. Dels pågår en massiv marknadsföring från dagens skogsindustri att det svenska skogsbruket tvärtom är miljövänligt. De använder sig av massiv reklam som talar om att det svenska skogsbruket är något fantastiskt, som tar hänsyn till miljö och natur. Devisen är att för varje träd som huggs ned så planteras två nya och vi har därför aldrig haft så mycket skog som vi har idag. Bilden som målas upp är väldigt fin. Men hur fungerar det här i praktiken?

Det andra skälet är att väldigt få människor som har vistas i en väldigt gammal skog så vi har glömt bort hur en riktigt skog ser ut. Det är inte så enkelt som att där det står träd där är det en skog. Att vistas i en gammal skog med träd som är flera hundra år - det är magiskt! Det går inte att jämföra med ett skogsplantage.

När träd växter så dammsuger de luften på koldioxid. De tar sen vara på kolet och andas ut syret till oss. En kubik virke motsvarar en kubik koldioxid. Förutom att de är Jordens lungor så är de ett levande kollager som står på Jorden. Skogen utgör en stor kolreservoar. Om vi hugger ned det så försvinner denna reservoar. 

Att säga att två små planterade träd är detsamma som ett gammalt det är ungefär som att säga fem myror är fler än fyra elefanter. 

Ett gammalt träd innehåller ungefär ett par ton kol. En nyplanterad planta innehåller ungefär en matsked kol. Det är som att jämföra vikten mellan en bil och en sockerbit. 

Det hjälper inte att plantera två träd idag för det tar flera hundra år innan de är lika stora som det träd vi högg ned. Vi har inte den tiden. Vi har ungefär tio år på oss att vända klimatkrisen om vi ska ha en chans. Den biologiska mångfalden är starkt hotad och om den ska ha en chans att åter börja växa sig stark behöver vi förändring nu, vi har inte råd att vänta hundra år.

Den skyddade eken nedanför vår gård i Bergslagen. Den är 300 år. Den är skyddad och får ej huggas ned. Men allt som stått runtomkring den är skövlat och av skogen är nu endast ett kalhygge.

Hur ska vi göra istället för dagens skogsbruk? Följ naturen och designa skogsbruket så att vi stör och förändrar så lite som möjligt. Ekobaserat skogsbruk innebär att skogens naturliga processer värnas. Minsta möjliga påverkan. Vill vi behålla biologisk mångfald måste vi behålla skogarna så som de har utvecklas under hundratusentals år. Istället för att göra ett kalhygge så hugger man en del av trädet, 10-20%. Det går att göra detta lönsamt, det ger till och med högre lönsamhet än skogsbruket av idag. 

På halva Sveriges skogsmark är träden idag i genomsnitt 25 år. Det är väldigt en väldigt låg ålder om man jämför med flera hundraårig skog. 

Vi har huggit ned 80% av Sveriges produktiva skogsmark de senaste 100 åren (hälften skedde de senaste 50 åren). En stor tall tar 200-400 år att växa sig stor.

Vi behöver göra en snabb omställning, då dagens skogsbruk är ett stort hot mot både klimatet och den biologiska mångfalden.

Vi skrev på miljömålen 1999 men nådde inte ett enda av dessa mål kopplat till skogen efter 20 år. Inte ett enda! Alla FN:s 33 medlemsländer har skrivit under de globala hållbarhetsmålen; Agenda 2030. Life on Land, där skogen är det största och viktigaste pusselbiten och där står att från och med 2020 ska vi börja ställa om till hållbara skogsbruksmetoder och restaurera utarmade skogar. Samtidigt har vi ett statligt bolag, Svea Skog som fortsätter att skövla skogar. 

Vi får höra att vi aldrig haft så mycket skog som vi har idag. Det som är sant är att vi inte har haft så många kubikmeter virke sedan 1925. Men är ett plantage samma sak som skog? Även kalhyggen räknas som skog i denna beräkning. Vi har 10% skog kvar och 90% är kalhyggen och plantager. Det är alltså en lögn att vi aldrig haft lika mycket skog som vi har idag. Det är propaganda från våra politiker.

Vill man veta hur mycket skog som huggits ned kan man ta reda på det i Skogsstyrelsens rapporter. 

Vi kan inte fortsätta som idag enligt devisen buisness as usual. Vi måste ställa om och vi måste göra det nu.

Ett uppväxt granplantage har 50% risk att blåsa ned vi en storm. Om det istället är en lövskog så är risken att den blåser ned 1%. Stormen Gudrun natten mellan 8 och 9 januari 2005 blåste ned 75 miljoner kubik över en natt. Om man tänker att man lastar dessa kubikmeter på timmerbilar och håller 80 meter mellan varje timmerbil som är så långt avstånd man ska hålla  - så skulle det bli så många timmerbilar att de var en så lång karavan att det skulle gå 4 varv runt jorden. Hade vi inte haft alla dessa unga träd så hade skadorna inte varit så förödande som de blev.

Granbarkborre-angrepp efter sommaren 2018. Granbarkborren är inte ny. Det som är nytt att vi har bytt ut skogar mot plantager. Torkan 2018 gjorde träden stressade. Precis som vi människor så innebär det ett nedsatt immunförsvar när vi är stressade. Därför skadades träden av detta angrepp.

Vi befinner oss i en klimatkris och dessutom i Jordens 6:e massutrotning av växter och djur. Det är vi människor som har orsakat den. 

Naturen kan läka bara vi ger den utrymme. Om vi människor låter den göra det. Vi måste sluta hugga ned skogen. Vi är en del av naturen, vi står inte över den. Om naturen kollapsar så kommer även vi människor att följa med i det fallet. 

Det allra första du kan göra för att engagera dig är att skriva under denna kampanj. Jag skulle bli jätteglad om du gjorde det. HÄR hittar du den. Sprid gärna information om kampanjen i dina sociala kanaler så att fler kan skriva under. Nu ser vi till att det blir en massiv och intensiv protest som sätter press på våra politiker!Källor och läs/titta vidare för att lära dig mer och engagera dig:

- Skriv under Naturskyddsföreningens kampanj Tyst Skog HÄR
- Se dokumentären När skogen tystnar på SVT HÄR.
- Se filmen More of Everything av Greenpeace Sverige och Skydda skogen som kom ut i veckan. Den finns på Youtube, se den HÄR.
- Lyssna till Klimatpodden avsnitt 77: Mikael Karlsson - Nyckeln till klimatkrisen finns i skogen.
- Hemsidan Skogsmissbruket (finns också på Instagram), som ger tips på hur du kan engagera och påverka i frågan. 
- Boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, av Mikael Karlsson (den är slut i butik och kommer snart i nytryck, men finns att låna på biblioteken).
- Lyssna på podden Tillväxtparadigmet, avsnitt 20: Biologisk mångfald - den levande ekonomin HÄR.
- Lyssna på Klimatpodden, avsnitt 76 med Rebecka Le Moine - Sätt press på oss politiker HÄR.Vill du få mer inspiration kring hur du kan leva mer hållbart? Följ mig på Instagram, där heter jag Saraseviga.

Gilla och följ Saras Eviga på Facebook. Där delar jag länkar till alla nya blogginlägg jag skriver så du inte missar dem, men också annat som har med hälsa och en hållbar livsstil att göra. Välkommen!

Vill du boka mig som föreläsare? Mina specialområden är skadliga kemikalier i vår vardag, och jag har stor erfarenhet av att utbilda förskolepersonal i hur man skapar en giftminimerad miljö på förskolan. Jag riktar mig både till privata grupper och offentlig sektor. 

Jag ger även inspirationsföreläsningar inom hållbar livsstil samt kostens betydelse för hälsan. Vänligen kontakta mig på sarajohansson1976@gmail.com så utformar jag ett seminarium som passar för just er. Jag skickar offert.

CONVERSATION

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.