1. KEMIKALIEBANTA LEKRUMMET

SÅ KEMIKALIEBANTAR DU HEMMA OCH PÅ FÖRSKOLAN I 7 STEG

1. Lekrummet
2. Köket
3. Maten
4. Bland kläder och tvätt
5. Badrummet
6. Sovrummet
7. Utflykten


Välkomna till min serie om hur man kan kemikaliebanta på förskolan och hemma och första delen KEMIKALIEBANTA LEKRUMMET. Jag vill ge tips och råd kring hur man kan tänka för att ge våra barn en så trygg och säker miljö att vistas i som vi bara kan, utan skadliga kemikalier. Du kanske redan är väldigt insatt i de här frågorna, för dig blir det här en liten påminnelse eller kanske väcks några nya tankar kring hur du kan skapa en mer giftminimerad vardag runt barnen. Eller så är det här helt nytt för dig. Det kan för många kännas skrämmande och omvälvande att ta in så mycket kunskap. Våra barn är det käraste vi har, och att inse att man gett dem saker som kan vara skadliga för dem kan vara smärtsamt och leda till att man hellre vill stoppa huvudet i sanden. Då vill jag börja med att säga: Gör inte det! Det är visserligen en helt normal reaktion, som vi alla känner spontant när något blir för övermäktigt. Men stå emot den frestelsen att göra så. Kunskap är makt och det är precis det vi behöver för att kunna skapa tryggare miljöer för våra barn med så få skadliga kemikalier som möjligt som kan påverka deras hälsa och utveckling på ett negativt sätt.


Till alla föräldrar:


Det är inte meningen att man ska göra ALLT på EN GÅNG. Ta ett steg i taget och välj ut ett par områden som du tycker verkar viktigast och förändra där först. Många saker kan du vänta med att byta ut tills de du har går sönder och ändå måste bytas ut. Då tycker jag att det är viktigt att välja ett bättre alternativ.


Låt inte konsumtionshysterin drabba dig. Byt inte ut allt som kan vara skadligt på en gång, utan ta det i steg. Börja med det som du känner är viktigast. Ge dig själv en klapp på kinden och beröm dig för de steg du faktiskt tar. Många saker kan man köpa second hand. Det är dessutom ett mycket bättre val med hänsyn till vår miljö. Detta gäller dock inte plastleksaker som man ska undvika att köpa gamla då de ofta innehåller mycket högre halter av giftiga kemikalier på grund av att man innan inte tidigare visste att de ämnen som fanns i leksakerna kunde vara farliga. Idag vet man mer och lagstiftningen är mycket hårdare.


Till alla förskolor:


Här tycker jag att det behövs en stor kraftsamling för att skapa förskolor som är har betydligt mindre skadliga kemikalier än vad förskolorna har idag. På förskolorna behöver nedanstående punkterna gås igenom och tas på än större allvar anser jag och med en snabbare utfasning än i hemmen.


Genom att kemikaliebanta runt våra barn så skapar vi miljöer som är trygga för barnen, där halterna av skadliga kemikalier därför kan sjunka ganska ordentligt i våra barns kroppar. Vi kommer aldrig att få helt giftfria miljöer. Men vi kan göra mycket för att skala bort många av de kemikalier som vi vet kan skada våra barn på lång sikt.


Kemikalierna i vår vardag har en bidragande orsak till bland annat:

- Allergier
- Fetma och barnfetma
- Diabetes typ 2
- Hjärt- och kärlsjukdomar
- Alzheimer
- Parkinson
- Hormonrelaterad cancer
- Svårigheter att få barn (reproduktionstoxiska). Sämre kvalitet på spermier samt färre i antal
- Tidigarelagd pubertet hos flickor, vilket leder till ökad risk för bröstcancer
- Missbildningar på könsorganen
- Inlärningssvårigheter
- Bokstavssjukdomar
- Autism
- Infektioner
- Astma
- Autoimmuna sjukdomar


Jag har i råden nedan till stor del utgått från Naturskyddsföreningens rapport "Operation Giftfri Förskola - Tips till förskolor och föräldrar" och blandat det med konkreta exempel på hur man kan ersätta skadliga produkter med bättre alternativ.DET HÄR KAN DU GÖRA:


- Städa ofta, då kemikalierna ansamlas i dammet: Dammsug. Våttorka. Vädra ofta.

Tänk på att städa före eller efter barnen är på förskolan och hemma när barnen inte är alldeles i närheten. När man städar rörs damm upp, vilket barnen då andas in, och i dammet sitter miljögifterna.

Dammsug först så att det mesta dammet hamnar i dammsugarpåsen och hamnar i restavfall som sedan bränns upp.

Våttorka sedan för att få upp det sista av dammet som virvlar upp vid dammsugning. Även här är det bra att slänga det damm som fastnar på moppen i restavfall så att miljögifterna inte åker med vattnet ut till våra hav.

Det är även bra med ett snabbt korsdrag när städningen är klar för att vädra bort dammpartiklarna som rörts upp i rummet vid städningen.


- Tvätta nyinköpta textilier innan de används. Det gäller allt från gosedjur, utklädningskläder, sängkläder, filtar, kuddar och täcken. Även gardiner. I våra textilier finns massvis med skadliga kemikalier och genom att tvätta dem så tvättas det flesta kemikalier bort från textilen efter en eller några tvättar. Det är även bra att regelbundet tvätta textilier eftersom damm fastnar på dem och i dammet sitter mycket av kemikalierna.


- Undvik gammal plast, både mjuk och hård. Det var inte alls samma stränga lagstiftning tidigare och äldre leksaker innehåller mycket högre halter av skadliga kemikalier, som t ex ftalater och bly. Rensa bort gamla leksaker i plast. Vill man absolut köpa leksaker i plast så är leksaker producerade efter juli 2013 säkrast då man skärpte lagstiftningen mycket då.


- Undvik mjukgjord plast, även ny. Mjukgjord plast innehåller mjukgörare (ftalater) som är hormonstörande och som släpper från leksakerna när barnen tar på dem och hamnar i deras kroppar. Med mjukgjord plast menas det som är mjukare än Lego. Exempel på leksaker som kan vara problematiska är dockor i plast, bollar i plast, leksaksdjur och andra figurer i plast.


Lego och Duplo är den plast (ABS-plast) som räknas som okej enligt Naturskyddsföreningen. Den är tillräckligt hård och släpper därför inga eller lite kemikalier. Plasten är dock giftig vid brand och vid sluthanteringen när den förbränns.


- Undvik helt återvunnen plast, både mjuk och hård. Man kan inte veta vad återvunnen plast innehåller, det är en mix av alla plaster och kan därför vara väldigt giftig.


- Välj leksaker som är tillverkade inom EU, då det har visat sig att de flesta överträdelser rörande farliga kemikalier i produkter härstammar från länder utanför EU. Leksaker som säljs inom Europa ska följa Europeisk lagstiftning (Leksaksdirektivet), men det har visat sig vid upprepade tillfällen att till exempel Kina fuskar med detta då man gjort stickkontroller. Märk väl att 90% av alla leksaker som säljs i Sverige är importerade, och av dessa är 80% från Kina. Så titta extra för att säkerställa att leksaken är producerad inom EU.


- Om leksaken luktar plast eller känns kladdig bör den slängas direkt.


- Undvik alla leksaker som luktar parfym. Många dockor till exempel är parfymerade. Detta är starkt allergiframkallande.


- Låt inte barnen leka med gammal elektronik. Det är vanligt på många förskolor att man använder gamla mobiltelefoner, kameror, tangentbord mm som leksaker. Dessa innehåller både bromerade flamskyddsmedel och tungmetaller och är direkt olämpliga för barn att leka med. Bly påverkar bland annat barnens hjärnor och deras intelligens. Detta bör plockas bort omedelbart.


- Tvätta händerna på barn om de använt elektronik, särskilt innan de ska äta. Flamskyddsmedel och tungmetaller kan släppa från läsplattor och dylikt särskilt när de används och blir varma. För att undvika att barnen sedan stoppar händerna i munnen så tvätta händerna efter de använt en Ipad eller annan elektronik. Handtvätt är ett effektivt sätt att minska halterna av flamskyddsmedel i kroppen hos dem som använder tekniken. Barn suger på fingrarna och äter ofta med händerna varför de lätt får i sig flamskyddsmedel annars.

Handtvätt ca 5 gånger per dag för barnen har visat sig minska deras exponering för kemikalier som de får in i sin kropp avsevärt. Särskilt viktigt är handtvätt innan barnen äter.


- Låt inte barnen leka med sådant som inte är tänkt att vara leksaker, så som byggmaterial, gamla bildäck, gamla skor, väskor mm. De har inte samma stränga regler som leksaker har (Leksaksdirektivet). Nedan listar jag några saker som är vanliga på förskolorna och som man bör undvika.

Ute på gårdar på förskolorna bör man undvika följande:

* Bildäck är vanliga på svenska förskolors utegårdar, men är direkt olämpliga då de är otroligt giftiga, och innehåller bland annat PAH som är direkt hälsofarligt och miljöfarligt, samt cancerframkallande.

* Så kallad mjuk asfalt är populärt på många utegårdar på förskolor i Sverige. Det är gjort av gamla bildäck. De använder dessutom starka lösningsmedel för dessa som är farliga att andas in. Detta rekommenderas inte.

* Konstgräs. (Detta är gjort av polyetylen) Om detta finns se till att de fylls på med sand för att få stråna att stå upp och inte rester från gamla bildäck som ofta används. Återigen, gamla bildäck ska inte användas till barnens lek. Det är direkt olämpligt.

* Gungor av bildäck är vanligt både på förskolor och på lekplatser. Samma sak gäller här. Byt mot gungor i andra material.

* Även plaströr (de är gjorda av PVC) och liknande ute på förskolornas gårdar bör plockas bort. PCV-plast är den plast som räknas som en av de mest skadliga.

* Tryckimpregnerat virke ska inte finnas i närheten av barn och inte på förskolornas utegårdar.

* Slipers ska inte heller finnas på förskolornas gårdar. Det är impregnerat med kreosot som är cancerframkallande och förstör grundvattnet.


Inomhus bör man undvika detta:

* Väskor, skärp och smycken innehåller ofta bly. Känn om de har metalldelar som känns ovanligt tunga. Dessa innehåller ofta bly. Plocka bort och låt inte barnen leka med detta. Även utklädningskläder med metalldelar eller i konstskinn bör plockas bort. Konstskinn är gjort av den farliga PVC-plasten (vinyl).


- Undvik hudnära produkter som fingerfärg, ansiktsmålningar, slime och självlysande saker. Teatersmink för barn är ofta dåligt märkt och innehåller ofta bly och allergiframkallande ämnen (t ex konserveringsmedel, så kallade parabener). Mitt tips om man vill sminka barnen till exempel till påskkärringar är att använda sig av sådant som går att äta. För att få röda kinder går det utmärkt att ta lite av saften från en rödbeta och applicera på kinden. Det blir fantastiska påskkärringar på detta sätt och man behöver inte oroa sig att de får i sig skadliga kemikalier!


- Använd gärna material som man kan hitta i naturen att leka och pyssla med.


- Förskolor bör inte ta emot gamla leksaker från föräldrar. Dels är de äldre leksaker och chansen för höga halter av giftiga kemikalier är därmed mycket större, och dels så kan man då inte kontrollera innehållet i leksaken. Undantaget från detta, som förskolan med fördel kan ta emot, är böcker, träpussel och spel som inte har plast i sig (t ex Memory eller Yatzy).


- Vädra noga när aktiviteter utförs som luktar starkt, t ex när pärlplattor stryks eller när plast lamineras.


- Undvik lekleror som ska stelna i ugnen då dessa ofta är gjorda av PVC-plast. Bättre alternativ är att göra egen trolldeg, play doh och slime. Recept på detta finns längst ned i detta inlägg.


- Köp kritor, pennor och fingerfärg där leverantören kan visa testresultat utan tungmetaller, t ex bly. Köp pennor utan organiska lösningsmedel (toulen, bensen eller xylen). Använd endast vattenbaserade tuschpennor. Kolla så att fingerfärger inte innehåller nitrosaminer då detta är cancerframkallande.


Låt inte elektroniska produkter stå i rum där barnen sover eller vilar. Elektronik innehåller både flamskyddsmedel och bly och detta avdunstar när produkten blir varm.


- Flytta datorer och annan elektronik till rum där barnen inte vistas långa stunder. Flamskyddsmedel lossnar från de elektroniska apparaterna och landar i dammet och de barn som rör sig nära golvet har därför lätt att få i sig dem. Ha därför elektroniken i ett separat rum eller i tättslutande lådor.


- Rensa bort förkläden till barn som är av, eller misstänks vara av PVC. Många PVC-förkläden innehåller reproduktions- och hormonstörande ftalater. Förkläden räknas inte som leksaker och har därför inte samma hårda lagstiftning. Välj istället miljömärkta förkläden av naturfiber, eller om detta inte går att hitta så är polyester eller nylon ett bättre alternativ än PVC.


- Undvik så kallade "tysta bord" som är vanliga på våra förskolor. Dessa har nämligen PVC i själva bordsskivan.


- Undvik vilomadrasser i skumgummi och med PVC-överdrag. Detta gäller även madrasserna som används på skötborden. Skumgummi är nästan alltid flamskyddsbehandlat. Är vilomadrasserna något äldre så innehåller de dom allra farligaste bromerade flamskyddsmedlen som numera är förbjudna, men som användes flitigt på 70- och 80-talet. Det är mycket vanligt att dessa madrasser har ett överdrag i PVC-plast. Dessa typer av madrasser bör bytas ut. De är giftiga i dubbel bemärkelse och bör vara något av de första som man bör se över och byta ut på förskolorna. Barnen ligger både länge på dessa madrasser (under vilan på dagen) och har dem tätt intill huden.

Några alternativ som är bättre:

* Det bästa är när barnen kan sova utomhus i vagnar, där är luften dessutom mycket renare.
* Det finns också vilomadrasser i polyuretan (PUR) som anses som bättre, för de innehåller inga mjukgörare. Men de består istället av en farlig kemikalie som lossnar vid brand eller när madrassen sen ska slängas och förbrännas. Försäkra er dock först om att den inte är flamskyddsbehandlad.
* Låt barnen vila på yogamattor eller liknande som är gjorda i naturgummi. Men försäkra er först att de inte innehåller någon plast.
* Vissa förskolor har fårskinnsfällar som barnen vilar på.
* Det finns stapelbara förskolesängar med stålrörsram och tvättbar textilduk.


- Satsa på färre leksaker med bra kvalitet. Hur många leksaker behöver ett barn?

Undvik plast så långt det går och särskilt mjuk plast (PVC som finns bland annat i plastdockor, bollar, badankor, plastfigurer som t ex My Little Pony). Leksaker i naturmaterial är ett mycket bättre val.

När man ger presenter till barn så kanske inte mer leksaker behövs, ge bort en upplevelse istället.


- Var ute mycket. Utomhusluften är normalt mycket renare.


Lek utomhus. Där är luften renare och barnen får mycket frisk luft. Att måla stenar utomhus med giftfria vattenfärger kan vara både roligt och väldigt kreativt för barnen.


Det finns ju så mycket att upptäcka i naturen. Ge ditt barn tid istället för saker, och åk ut till skogen. Upptäck det stora och det lilla i naturen. Titta efter skalbaggar, småblommor, pinnar, stenar. Samla och ta med saker hem att pyssla med. Bara fantasin sätter gränser.


Kemikaliebanta med växter. Det finns flera växter som rensar luften från skadliga kemikalier. Fredskalla är en sådan växt. Den renar luften från ämnen som bensen, formaldehyd, trokloretylen, xylen, toulen, aceton och ammoniak. Kom bara ihåg att duscha av bladen emellanåt så att de inte är täckta med damm, för då kan de inte rena luften lika effektivt. Andra växter som är giftabsorberande är amellilja, svärmorstunga, krysantemum, gullranka och murgröna.


Fredskalla är en växt som kan absorbera många av de skadliga kemikalierna i vår vardag. Genom att placera ut dessa blommor i hemmet och på våra förskolor så hjälper det till att rena luten från skadliga kemikalier.


- Rensa bort stoppade möbler från 70- och 80-talet. Dessa innehåller nämligen ofta höga halter av bromerade flamskyddsmedel, och av farligare sorter än man använder idag. När man väljer nya möbler är det bra att titta efter dem som är miljömärkta, t ex Svanen eller Bra Miljöval.


- Det är mycket vanligt med plastgolv på Sveriges förskolor. De är nästan alltid gjorda i den skadliga PVC-plasten. När det är dags att byta golv är det därför viktigt att byta till ett bättre alternativ. Undvik plastgolv. Gå inte på löften om ett ftalatfritt PVC-golv, för sådana finns inte. De tillsätter andra typer av mjukgörare som är lika skadliga. Trägolv är ett bra alternativ, liksom linoleum, som är lika lättstädat som PVC-golven.


Välj miljömärkta produkter där det finns. Några av märkningarna som är bra att leta efter är: Bra Miljöval, Svanen, EU Ecolabel, GOTS och Oeko-Tex på kläder och textilier. Här kommer bilder på några bra miljömärkningar som är värda att leta efter när man köper in nya saker till förskolan eller hemmet:Naturskyddsföreningens egen miljömärkning, Bra Miljöval.
Miljömärkningen Oeko-Tex.

Miljömärkningen Svanen.


Miljömärkningen GOTS.
EUs egen miljömärkning, EUs Ecolabel.


Här kommer några exempel i bilder på bra leksaker ur giftsynpunkt:


Kapla, obehandlade trästavar, är ett perfekt giftfritt alternativ istället för plastleksaker.


En leksakskamera i ekologiskt giftfritt gummiträ från PlanToys.


Välj leksaker som är gjorda i trä framför dem i plast. Här är leksaksmat i trä, målade med giftfria sojafärger från företaget Hape. Köpta på butik Glad i Örebro.


Byggklossar från PlanToys i ekologiskt giftfritt gummiträ. 


En kulbana i ekologiskt giftfritt gummiträ. 


Trä-figurer "räddningspatrull" från PlanToys som är helt giftfria. 


Mer träfigurer från PlanToys i trä med giftfri färg. Ett stort plus i kanten är att figurerna dessutom är könsneutrala, och kan alltså både vara tjejer och killar beroende på vad den som leker väljer att de ska vara. 


Här är exempel på giftfria leksaker till badet. Badankor i naturgummi, båtar i gummiträ och vattenkanna i stål med giftfri färg. 


Tågbanor i trä är ett annat exempel på bra giftminimerade leksaker. Se bara upp om det är en gammal tågbana med målade delar så att inte färg börjat flaga och släppa från delarna, då bör dessa bytas ut då färgen på gamla leksaker vanligtvis innehöll bly. 


Andra exempel på bra giftminimerade leksaker är träpussel, böcker och spel utan plastdetaljer i sig (t ex Memory, Yatzy m fl). Dessa leksaker är också okej för förskolan att ta emot från föräldrar som vill skänka leksaker. Andra leksaker än detta ska förskolan inte ta emot.


Vackra handgjorda ekologiska waldorfdockor. Helt giftfria till skillnad från plastdockor som alltid innehåller den skadliga PVC-plasten (vinyl). Dessa har jag beställt från Helena Danielsson i Sundsvall. Henne hittar ni på Facebook på "Hellapella waldorfdockor". Annars är tygdockor generellt sett ett mycket bättre val än dockor i plast eftersom de alltid är gjorda av PVC som räknas som en av de farligaste plastsorterna som finns.

Giftfria kritor gjorda av stearinvax, jordvax och giftfria färgpigment. Finns bland annat att köpa här.


Giftfria material som går utmärkt att använda i leken är saker som är gjorda i rostfritt stål och obehandlat trä. Även glas och porslin när barnen är tillräckligt stora för att kunna leka med detta. Många av dessa saker går att köpa second hand för en billig peng. 


Giftfria hinkar och vattenkanna att ha i badet eller leka med utomhus, går att köpa t ex här.


Istället för plast bland utomhusleksakerna, kan man billigt köpa gamla skålar och karotter i rostfritt stål på loppisar. Som spadar har vi köpt träslevar. Utomhusleksakerna tillhör dock inte det som är viktigast att byta ut om man har i plast, eftersom inte lika mycket kemikalier släpper till barnen på grund av luften utomhus.


Tips och inspiration hur man kan inreda sin lekstuga i giftminimerade material.De leksaker som jag köpt in nya har jag främst hittat på olika nätbutiker. Några som jag varmt kan rekommendera är:

- Lapland Eco Store.
- Ekoleko.
- Ekotjusigt.

Även Butik Glad, Ekobutiken i Stadsträdgården och Världsbutiken i Örebro har både giftminimerade och giftfria leksaker i sitt utbud om du bor i Örebro och vill handla lokalt.

Här kommer några exempel i bilder på leksaker som är mindre bra ur giftsynpunkt, alltså sådant som man bör rensa ut: 

Plastbollar är gjorda i mjukgjord plast och bör sorteras bort. Välj bollar i läder eller naturgummi istället. Ju mjukare plast desto mer hormonstörande ämnen finns i leksaken. Andra exempel på leksaker i mjukgjord plast är barnpooler och uppblåsbara badleksaker. OBS: Lånad bild.


My Little Ponys och andra plastfigurer. Dessa är gjorda i PVC-plast som räknas som den sämsta sortens plast då den innehåller höga halter av hormonstörande ämnen.


Barbie-dockor och andra dockor i plast. Alla dockor i plast är gjorda av PVC (denna plast kallas också för vinyl). Välj dockor i tyg istället. Barbie är dessutom en leksak som förstärker könsnormativa stereotyper och är inte en bra förebild för barn att leka med. 


Vad gör man då om man har tillräckligt stora barn så att de är medvetna om man plockar bort de mindre lämpliga leksakerna? Ju äldre barnen är desto svårare blir det att rensa bland deras leksaker eftersom de själva har önskningar och åsikter om leksakerna. Jag tycker det är viktigt att också respektera deras önskningar och för oss blev lösningen "Plastlådan". Det är en låda hemma hos oss som innehåller de leksaker som jag bedömer som mindre bra ur giftsynpunkt, men som barnen absolut inte vill att jag rensar bort. Där finns bland annat några My Little Ponys och någon Barbiedocka och andra plastfigurer. Lådan tas fram endast när de frågar efter den och när jag ser att de lekt klart med grejerna plockar jag diskret bort den till nästa gång de frågar efter plastlådan. Den kommer fram ungefär 2 dagar i månaden är min uppskattning och där tänker jag att det är betydligt bättre än att ha dessa leksaker framme hela tiden. 


Recept trolldeg:

1 dl vatten kokhett vatten
2 dl ekologiskt mjöl (vetemjöl eller dinkelmjöl)
1 dl finmalet oraffinerat havssalt
1 msk vegetabilisk ekologisk olja (t ex kallpressad rapsolja)

Färg: använd t ex avkok från ekologisk gurkmeja, blåbär (pulver eller färska), rödbetor eller spirulinapulver för att få gul, blå, röd och grön deg. Denna vätska använder du som vattnet i receptet.

Blanda de torra ingredienserna och häll vätskan över. Knåda till en jämn deg. Håller ett par veckor i kylskåp.

Om du vill spara figurerna kan man torka dem i ugnen på 100 grader i 1 timme och låta stå tills dagen efter.


Recept på slajm:

Här beskriver jag hur du enkelt gör eget slajm som är helt giftfritt.


Okej, det blev ett mastigt kapitel om lekrummet och det som hör därtill. Använd det här inlägget mer som en uppslagsbok, och gå tillbaka många gånger och läs igen. Som sagt, man kan inte lära sig allt på en gång eller kemikaliebanta allt på en gång. Börja med några saker och gå sen tillbaka och fortsätt när du är redo.

Känner du att du inte fick nog och vill veta ännu mer? Då rekommenderar jag att gå in och läsa här:
- Naturskyddsföreningens hemsida Operation Giftfri Förskola
- Naturskyddsföreningens sida Allt du (inte) vill veta om plast.Nästa del i serien SÅ KEMIKALIEBANTAR DU HEMMA OCH PÅ FÖRSKOLAN I 7 STEG kommer att handla om köket. Den 15 maj kommer det att publiceras, nästa fredag alltså.

1. Lekrummet (8 maj)
2. Köket (15 maj)
3. Maten (22 maj)
4. Bland kläder och tvätt (29 maj)
5. Badrummet (5 juni)
6. Sovrummet (12 juni)
7. Utflykten (19 juni)___________________________________________

Vill du boka mig som föreläsare? Mina specialområden är skadliga kemikalier i vår vardag, och jag har stor erfarenhet av att utbilda förskolepersonal i hur man skapar en giftminimerad miljö på förskolan. Jag riktar mig både till privata grupper och offentlig sektor. Jag ger även inspirationsföreläsningar inom hållbar livsstil samt kostens betydelse för hälsan. Vänligen kontakta mig på sarajohansson1976@gmail.com så utformar jag ett seminarium som passar för just er. Jag skickar offert.

Vill du fortsätta att få tips och idéer hur du kan leva mer hållbart, och minska på de skadliga kemikalierna i din vardag? Följ mig på Instagram för kontinuerlig inspiration. På Instagram heter jag saraseviga.

Gilla Saras Eviga på Facebook så missar du inte när det kommer upp nya inlägg här på bloggen.

CONVERSATION

13 kommentarer:

 1. Tack för att du delar med dig. Vil- och skötbordsmadrasserna tycker jag har varit svårast att hitta alternativ till. Vi har överdrag på alla madrasserna men skulle vilja få dem utbytta. mvh

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej. Ja, det verkar som att det är svårt för många förskolor just att hitta bra alternativ till vilomadrasser och skötbädd. Tyvärr hjälper inte ett överdrag på de vilomadrasser som är i skumgummi och med PVC-överdrag, då både flamskyddsmedel från skumgummit och hormonstörande ftalater från PVC-överdraget går rakt igenom ett överdrag. Hoppas att ni kan hitta ett bättre alternativ. Mjukleko.se har en vilomadrass som ska vara ok ur giftsynpunkt som de beställt till mina barns förskola. Lycka till! Mvh / Sara

   Radera
  2. Tack för tipsen!

   Radera
  3. Är detta ett bra alternativ på skötbordsmadrass?
   http://www.aba-skol.se/Webshop/Möbler/Mjukmiljö-Skötbord/wf-Skötbordsmadrass-blå-80x80x4-cm

   Radera
  4. Jag gissar att den skötmadrassen är gjord i PVC. Jag blir alltid skeptisk när någon skriver att det är ftalatfritt. Konstläder är samma sak som vinyl och det är PVC. Jag kan ha fel, men jag skulle leta efter något annat. Försök att undvika just skumgummi och PVC. Mvh /Sara

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  6. Hej Lukas! Är dessa vilmadrasser flamskyddsbehandlade? Med vänliga hälsningar /Sara

   Radera
 2. Toppenbra tips att dela vidare. Tack!

  SvaraRadera
 3. Bra tips mycket att läsa och ta in. Jag tycker det är så svårt att rensa dottern saker men plastlådan var ju en intressant idé!

  SvaraRadera
 4. Du skrev om växter som renar luften. Fick nyligen höra att fikus-växter inte är lämpliga inomhus... något du känner till?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det har jag inte koll på. De enda växter som jag känner till som är bra just som renare av luften och som rekommendears för detta är dem som jag nämner i detta inlägg. Med vänliga hälsningar /Sara

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.