Det är nåt som inte stämmer

Nu ska jag skriva om nåt som jag knappt vet om jag vågar. Men jag måste. Jag kan inte vara tyst längre. Alla källor och referenster till de fakta som jag tar upp i detta inlägg hittar du längst ned.


Jag vill börja med att säga att jag är inte emot vaccin som preparat. Vi har t ex vaccinerat våra barn med de vacciner man som förälder erbjuds ge till sina barn när de är små och jag har valt att vaccinera mig mot TBE då jag vistas mycket ute i skog och natur och har gjort bedömningen att nyttan överväger risken i dessa fall. Med Covid-19-vaccin har jag gjort en annan bedömning. Jag kommer till det längre ned varför.


Jag är av uppfattningen att vi alltid bör vara försiktiga med vad vi stoppar i våra kroppar då kemikalier kan skada vår hälsa på kort, men framförallt på lång sikt. Det är därför jag startade denna blogg 2014, för att berätta om detta. Efter att ha undersökt detta i flera år och föreläst i ämnet känner jag mig väl insatt i komplexiteten och riskerna med att tillföra kroppen främmande ämnen då vi redan utsätts för ett enormt hårt tryck av kemikalier dagligen som vi inte kan värja oss från. Kemikalier som inte är naturliga för våra kroppar. Jag vill vara tydlig med att detta - att använda sig av försiktighetsprincipen när det gäller ämnen som vi inte naturligt har i vår kropp - är min personliga åsikt och inget jag någonsin skulle försöka proppa på någon annan som är av en annan uppfattning. Jag startade bloggen för att jag insåg att inte bara jag utan många saknade den kunskap som vi behöver för att kunna fatta informerade och kloka beslut i vår vardag som påverkar vår nuvarande och framtida hälsa. 
Jag tycker varken sämre eller bättre om dig om du är vaccinerad eller inte vaccinerad. Jag är för alla människors rätt att själva kunna fatta beslut gällande sitt eget liv och sin egen vardag utifrån vad de tror är rätt och fel. Jag tror på människans inneboende förmåga att själv kunna välja det som är rätt för en själv och med omtanke om sin omgivning utan att lämna över det ansvaret på en myndighet eller makthavare. Jag längtar efter högt i tak där vi kan föra diskussioner och att vi kan lyssna på varandras olika perspektiv även när vi inte håller med varandra. Att vi kan respektera varandra som människor trots att vi tycker olika. Jag tycker att vi behöver kunna ha en dialog och ett öppet samtal där man kan vända och vrida på för- och nackdelar utan att hånas eller tystas. 


Min starka övertygelse är att det ska vara varje enskild människas eget val att själv bestämma över sin egen kropp och vilken medicin man väljer att ta eller att inte ta. Idag är det inte så. De som inte vill följa strömmen fördöms och utesluts. Att uttrycka en annan åsikt än det rådande narrativet möts ofta med hån och man blir kallad anti-vaxxer eller foliehatt. 


Detta nya "vaccin" som används för att bekämpa Covid-19 är än så länge endast villkorligt godkänt. Det har aldrig i mänsklighetens historia gjorts ett sånt stort medicinskt experiment som nu sker. Alla som tar vaccinet är med i studien som ska visa om det är ofarligt eller inte. För att göra detta så ska enligt lag ett informerat samtycke tas emot av patienten. Av de jag känner som vaccinerat sig så har något sånt samtycke inte efterfrågats. Ingen information ges heller om att vaccinet inte är godkänt än, endast villkorligt godkänt och inte genomgånget de fyra faser ett läkemedel behöver genomgå innan det kommer ut på marknaden. Detta strider mot Nürnbergkonventionen som upprättades efter andra världskriget.  


Vi vet ännu inte vilka biverkningar vi har att vänta. Hela mänskligheten är med i detta gigantiska experiment. Studierna beräknas klara i (Moderna) dec 2022, (Pfizer) tidigast maj 2023, (Astra) mars 2024.(Källa: Läkemedelsverket). Anledningen att jag sätter citationstecken på ordet "vaccin" är för att man dessutom ändrat definitionen av ordet vaccin. Man har även ändrat betydelsen av vad en pandemi innebär. Tidigare var det antal döda eller svårt sjuka i en viss sjukdom. Nu räknar man istället antal smittade. Ord och deras betydelse spelar roll. Fundera gärna en stund på vad dessa ändringar av definition innebär. 


Med tanke på hur liten andel som dör av Covid-19 (mellan 0,15 upp till 0,3% av alla som smittats, och med en genomsnittsålder på 83 år som i stor utsträckning haft andra underliggande sjukdomar - se källa här) så har makthavarna slagit på stora trumman oproportionerligt hårt anser jag. Förstå mig rätt. Jag har full förståelse för att de som drabbats hårt av Covid-19 betalat ett högt pris. Jag känner med dem som drabbats. Men ska vi verkligen begränsa och kontrollera en hel befolkning så som gjorts? Jag tycker inte det.


Min uppfattning är att det är de äldre och de som tillhör en riskgrupp som har nåt att vinna på att vaccinera sig, förutsatt att de själva vill förstås. De är dem vi behöver skydda. Men att alla andra ska vaccinera sig, det tycker jag är fel på så många plan. Man vaccinerar sig för sin egen skull och det är ett personligt val man gör för sig själv och inget man kan tvinga på andra människor. Att vaccinera yngre och alla dem som inte tillhör en riskgrupp får endast motsatt effekt där massvaccinering gör att viruset tvingas hitta nya sätt att sprida sig med vaccin-resistens som resultat, vilket istället gör att de i riskgrupp utsätts för nya hot som vaccinet inte biter på.


Jag har själv letat fakta utanför mainstream media då deras rapportering är så oerhört ensidig. Jag upptäckte snabbt att finns oerhört mycket vetenskap och fakta, statistik och siffror, som inte får synas i vanlig media. Visste du t ex att i den statistik som förmedlas ut i media så räknas du som ovaccinerad även om du tagit både 1 och 2 vaccination-sprutor fram till 14 dagar efter den andra sprutan. Samt att om det ligger inne färre än 3 personer på IVA så registreras alla som ovaccinerade oavsett vaccinationsstatus? Det pågår en stor och obehaglig censur. Jag har hört många historier från människor som berättar en annan bild som på olika sätt har tystats. Facebook censurerar, likaså Youtube. Personer som skadats av vaccinet får inte höras i vanlig media. Läkare har blivit av med sina läkarlegitimationer för att de avråder barn från att vaccinera sig. Personer som fått så svåra biverkningar av vaccinet att de nu är förlamade får inte synas i media. De tystas. Människor blir uppsagda från sina jobb för att de uttalar en annan sanning än den media beskriver. Vad hände med medias uppgift att spegla vår samtid och vända och vrida på perspektiv och lyssna på olika sorters röster? Vad hände med vår yttrandefrihet?


Visste du att dödsorsaken rapporteras alltid som Covid-19 om du testats positivt för Covid-19 de senaste 30 dygnen oavsett vad du dör av? Så länge du testats positiv för Covid-19 de senaste 30 dygnen så blir dödsorsaken alltid Covid-19 när de redovisar statistik över dödsfall i Sverige. Nyligen uppdagades att i Danmark så är minst 25% av de covidsmittade personer som vårdas på sjukhus inte inlagda på grund av covid. De hade covid, men låg inlagda för annat. De skriver: Under nästan två år har vi, pressen och befolkningen, varit närmast hypnotiserade av myndigheternas coronatal. Människor läggs in på sjukhus med corona och inte på grund av corona. Det gör skillnad, stor skillnad. För att vara exakt har de officiella sjukhussiffrorna visat sig vara 27% högre än den verkliga siffran för hur många som är på sjukhusen. Igår kom liknande uppgifter även från svensk sjukvård.

 

Det pågår som sagt stor censur och så många i min närhet som jag vågat prata om detta med (läs: alla) vågar inte berätta öppet om vart de står i frågan p.g.a det starka trycket från media, politiker och FHM. HÄR kan man läsa Facebooks nya policy. Personer som yttrar andra åsikter är de har bestämt är tillåtna kan räkna med att deras inlägg kommer tas bort och i värsta fall så tas hela ens konto ned. Jag vet inte ens om min blogg kommer få ligga kvar när jag publicerar detta. Hur kunde vi låta detta ske? Är det Sveriges långa historia av fred som gör att vi så plikttroget köper allt som myndigheterna och politikerna serverar oss trots att det går emot allt sunt förnuft och all logik?


Jag skriver detta för att jag vill stå upp för yttrandefriheten, våra mänskliga rättigheter och den enskilda individens rätt att själv bestämma över sin egen kropp. Jag skriver detta för vad händer om alla vi som har en annan bild av verkligheten än den som MSM, politiker och våra myndigheter ger oss är tysta? Jag har funderat på att skriva detta inlägg så länge, men inte vågat. Men om inte jag vågar, vem ska då göra det? Trots att jag inte vet vad detta kommer att få för konsekvenser för mig personligen så måste jag stå upp för det jag tror på.


Varför får inte de som skadats av vaccinen - för de är många - komma till tals? 


Vad vi vet är att fram till 2 december förra året, efter drygt 11 månaders vaccinering, hade det i Sverige rapporterats in 86 619 misstänkta biverkningar från Covid-19-vaccinen. Det är fler biverkningar än alla andra vaccin som finns på marknaden tillsammans fått inrapporterade under de senaste 30 åren. Varför pratas det inte om detta? Var är de stora rubrikerna, de granskande reportagen? Varför vill mainstream media (MSM) inte göra reportage om de som drabbats hårt av dessa biverkningar? Detta vaccin är dessutom en helt ny typ av läkemedel, mRNA, som aldrig tidigare använts, varför extra försiktighet är oerhört viktig. Han som uppfann mRNA är starkt kritisk och anser inte att det skulle användas på det sätt som man gör nu, där man försöker vaccinera en hel värld. Han varnar starkt för att vaccinera barnen. Ta dig gärna tiden att lyssna till denna långa intervju med Dr Robert Malone från 31 dec 2021. 

 

Kanske kommer jag att ha en annan uppfattning när vi vet vilka biverkningar dessa nya Covid-19-vaccin ger och om jag står i en annan livssituation (jag är äldre, i riskgrupp etc). Kanske, kanske inte.

 

Jag är för människans fria val. Rätten att få bestämma över sin egen kropp. Rätten att själv få bestämma vilka läkemedel jag ska ta. Den utveckling som nu skett där vi har vaccinpass saknar all logik. Man smittar om man har symtom. Alla vet att även vaccinerade kan smitta. Jag är emot allt vad pass och QR-koder heter, som ska dela upp befolkningen och ge olika mänskliga rättigheter till olika grupper. Om vi ska ha pass för att minska smittspridning så borde det väl rimligtvis vara de som är friska som inte smittar som har grönt kort? Men även om sådana fanns så skulle jag inte ställa mig bakom dem. Hur kan vi sätta upp regler som ställer människogrupper emot varandra. Allt som händer är att det skapar konflikt och splittring.


Flera länder i världen har infört och är på väg att införa vaccintvång (de kallar det obligatorisk vaccinering). Detta skrämmer mig. Hur kunde det bli såhär? Hur långt ifrån är det att detta händer även här i Sverige? Aldrig tidigare under min livstid har jag behövt oroa mig för vilken typ av kontrollsamhälle som vi i Sverige är på väg emot. Vad händer med vår demokrati?Det är något som inte stämmer med den bild som 
media, politiker och myndigheter ger oss


Den känslan, att det är nåt som inte stämmer, har vuxit sig starkare och starkare allteftersom månaderna har gått, åren gått, alltsedan den där dagen i mars för snart två år sedan. Det som fått mig att bli undrande är att det bara finns ett narrativ. Alla - med det menar jag mainstream media, politiker och Folkhälsomyndigheten - de ger alla samma berättelse, samma narrativ. Det är inte förrän de senaste veckorna som debattartiklar med ifrågasättande av rådande narrativ så smått börjat dyka upp. Det är bra. Men överlag är det fortfarande så att den rådande uppfattningen hos MSM, politiker och myndigheter är att det är vaccinering av så många som bara någonsin är möjligt som är lösningen för att komma till bukt med pandemin. Inte bara politiker och myndigheter i Sverige ger samma narrativ, utan så gott som överallt i hela världen. Aldrig tidigare har en enda lösning på ett stort komplext problem varit svaret. Men när det gäller Covid-19 så har de alla samma åsikter och samma svar till oss medborgare: pandemin ska lösas med vaccinet (och i olika mån med att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har symtom). Men om detta var sant,  att vaccination är svaret, hur kommer det sig då att de länder som har högst andel vaccinerade också är bland de länder med högst smittspridning, t ex Irland och Israel? 


Berättelsen har successivt förändrats. Från början skulle bara äldre och de i riskgrupp vaccineras för att få ett skydd. De som var i fara för Covid-19. Sedan blev det fler och fler och nu har man börjat vaccinera vissa barn från 5 år och uppåt, trots att Covid-19 aldrig varit en hälsofara för varken barn eller vuxna som inte har underliggande sjukdomar. I Australien påbörjades i måndags vaccination av barn från 5 år och uppåt. Hur länge dröjer det innan detta sker även i Sverige?  Varför stannade vi inte vid att vaccinera de som var i riskgrupp? Varför ska människor som inte är i riskgrupp vaccineras? Jag förstår inte det. Varför ska barn ta risken att leva med svåra biverkningar i resten av sina liv när risken att skadas av Covid-19 är lägre än att de skadas av vanlig influensa?


Varför ska vi ta ett vaccin som vi ännu inte vet fullt ut vilka biverkningar det ger? Jag har ingen underliggande sjukdom. Jag är inte i någon riskgrupp. Jag tar stort ansvar för min egen hälsa, för att stärka mitt immunförsvar. Ändå är uppfattningen att jag ska vaccinera mig. Hur hjälper jag till att undvika att sjukvården blir överbelastad genom att vaccinera mig? Varför uppmanas vi inte att stärka vår egen hälsa? Risken att jag hamnar på IVA p.g.a biverkningar från vaccinet är högre än att jag hamnar där p.g.a Covid-19. Är detta nya uppgifter för dig? Jag undrar också varför detta inte diskuteras i media och på pressträffarna. Med tanke på att vi idag inte fullt ut vet vidden av de biverkningar vaccinet kan ge känns det oerhört fel att vaccinera grupper i samhället som löper en mycket, mycket liten risk att bli allvarligt sjuk eller dö av Covid-19. Här kommer lite statistik rörande min åldersgrupp (40-49 år):


- Antal vårdtillfällen på IVA med Covid-19 2020 - 2021: 1216 stycken.

- Antal inrapporterade allvarliga biverkningar av vaccinet: 1257 stycken (varav 7 döda) efter att endast 18% av de inrapporterade biverkningarna har handlagts. 

Med allvarlig biverkning menas: Om den misstänkta biverkningen är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinsk viktig händelse. 


Utifrån ovanstående siffror drar jag slutsatsen att för min åldersgrupp (skillnaden är än högre för de yngre åldersgrupperna) så är risken för allvarliga biverkningar av vaccinet större än risken att behöva vårdas på IVA för Covid-19. Då ska man även komma ihåg att 82% av de inrapporterade biverkningarna fortfarande saknas för att man helt enkelt inte hunnit handlägga dem. 


Utifrån ovanstående siffror drar jag slutsatsen att för de yngre åldersgrupperna och upp till åtminstone 50 år så är risken för allvarliga biverkningar av injektionen större än risken att behöva vårdas på IVA för Covid-19. Och då saknas fortfarande 82% av de inrapporterade biverkningarna i statistiken för man har helt enkelt inte hunnit med att handlägga dem än.


Längst ned i detta inlägg så länkar jag till några filmer som ger en annan berättelse, ett annat narrativ än det som vi blivit matade med de senaste två åren. Lyssna gärna till intervjun med doktor Ann-Cathrin Engwall som är virolog och immunolog med stor kunskap kring vaccinLyssna till Dr. Robert Malone som var med och tog fram mRNA-vaccinen. Lyssna till Dr. Julie Ponesse tal Do not give up your rights, samt ta dig tiden att lyssna till professor Mattias Desme som pratar om fenomenet "Mass Formation" och som förklarar hur vi gått till en hel värld med samma narrativ. Han ger en förklaring till många av de frågor som jag brottats med det senaste året. Jag skulle också vilja be dig att lyssna till Vaccine Mandates Expert Panel den 10 nov 2021 där vi får höra vittnesmål från människor som blivit offer för de biverkningar som vaccinet gett. Lyssna till 20-åriga Jennifer Melin berättelse om vad som hände henne när hon tog vaccinet och hur lokaltidningen där hon bor censurerade att hennes symtom beror på vaccinet. Alla dessa filmer ger många insikter och är en kontrast till det som visas upp i mainstream media. Jag skulle vilja be dig att ta dig tiden att kolla/lyssna på dem alla. Lite längre ned i detta inlägg har jag sammanfattat fakta som Läkaruppropet samlat ihop. Ta dig gärna tiden att läsa och fundera lite kring de fakta som tas upp.


Jag tror att det är viktigt att vi går samman och inte låter oss tystas. Alla människor har rätt att få höras och vi kan inte acceptera att vår yttrandefrihet är hotad. Vi kan inte tysta se på medan den mänskliga rättigheten att själv bestämma över sin egen kropp försvinner. 


Oavsett om du är vaccinerad eller inte, låt oss tillsammans stå upp för mänskliga rättigheter, människans frihet att själv bestämma över sin egen kropp och rätten att få reda på sanningen om vad som händer i världen och hur de nya vaccinen fungerar. 


Låt oss inte gå mot ett samhälle som delar upp oss och segregerar. Min önskan är att vi kan se på varandra med omtanke, empati och där vi låter det goda i oss människor förena oss. Låt oss stå enade för våra mänskliga rättigheter. Låt inte rädsla längre hindra oss från att tänka klart. Lyssna till ditt hjärta och agera utifrån vad hjärtat säger dig.


Här nedan har jag samlat några filmer som jag varmt rekommenderar att titta på. Klicka på respektive beskrivning så kommer du direkt till filmen.


Dr Robert Malone som är uppfinnaren av mRNA-vaccinet som används för att vaccinera mot covid-19. (31 dec 2021, 3 timmar 7 minuter)Vaccine Mandates Expert Panel. Patienter som har upplevt ogynnsamma biverkningar av covid-vaccinen vittnar. (2 november 2021, 34 minuter)

Jennifer Melin berättelse om vad som hände henne när hon tog vaccinet och hur lokaltidningen där hon bor i sista stund plockade bort att hennes symtom berodde på vaccinet. (15 november 2021, 38 minuter)

Läkaruppropet som är ett initiativ som idag består av snart hundra personer där drygt 50 stycken är läkare och 20 jurister. De har sammanställt ett faktablad som jag delar här nedan.

Visste du att

• Förslaget om vaccinationsbevis bedöms strida mot grundlagen (https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/).

• Dödligheten i covid-19 för den som blir smittad bedöms ligga någonstans i intervallet 0.15 – 0.30 % i Europa (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554). Inför framtagandet av covid-19-lagen (pandemilagen) uppskattade beredande instanser dödligheten till 2.00 %. Dödligheten är alltså mycket lägre än vad som befarades vid lagens tillkomst.

• De som avlidit i/med covid-19 i Sverige har i genomsnitt varit cirka 83 år och har i mycket stor utsträckning haft underliggande sjukdomar (https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/). Förlorade levnadsår blir därför mycket få.

• För personer som inte är i riskgrupp är covid-19 oftast inte en allvarlig sjukdom. För barn är sjukdomen ännu mildare och dödligheten lägre än vid influensa.

• 2020 var överdödligheten påtaglig under våren; många dog i onödan genom s.k. palliativ vård istället för att få aktiv behandling. Under helåret 2020 var överdödligheten tydlig men måttlig.

• Hundratals vetenskapliga studier har visat att den naturligt genererade immuniteten är bredare och betydligt mer långvarig än den vaccingenererade, som avtar fortare än förväntat (https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/).

• Forskning från Umeå Universitet med data insamlad från 1,7 miljoner svenskar mellan den 12 januari och 4 oktober 2021 visar att vaccinernas effekt är kortvarig, t.ex. indikerar studien att Pfizers vaccin saknar effekt sju månader efter den andra dosen och Astra Zenecas efter bara fyra månader (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410).

• Det immunologiska minnet (genom T-cellsimmunitet och antikroppsproducerande plasmaceller) efter naturlig infektion av coronavirus bedöms vara i princip livslångt (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410).

• Vaccinen förhindrar inte infektion, de dämpar endast symptom. En studie från CDC (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visar att vaccinerade personer med infektion sannolikt bär på lika mycket virus som ovaccinerade personer med infektion och bedöms därmed vara lika smittsamma (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm).

• Flera studier visar att endast cirka 1-10 % av alla potentiella biverkningar från vaccin och andra typer av läkemedel rapporteras till ansvariga myndigheter (lakemedelsbiverkningar-pa-akuten-ar-vanliga-men-rapporteras-inte, https://www.lakemedelsvarlden.se/4-av-10-sjukhuslakare-struntar-i-att-rapportera-biverkningar/). Det verkliga antalet potentiella biverkningar från covid-19 vaccin kan alltså vara mångdubbelt antalet inrapporterade fall.

• Hjärtmuskelinflammation (myokardit) är en erkänd biverkan av covid-19-vaccinen. En studie visar – utifrån inrapporterade biverkningar – att det är 6 gånger så vanligt för unga pojkar att bli inlagda på sjukhus efter att ha fått myokardit efter andra dosen vaccin mot covid-19 jämfört med att hamna på sjukhus inom 120 dagar efter att ha blivit smittad av covid-19 (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1).

• Till och med 2 december 2021, efter drygt 11 månaders vaccinering, hade det i Sverige rapporterats in 86 619 misstänkta biverkningar från covidvaccinen (https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1). Det kan jämföras med att det för hela 2020 rapporterades in 7 999 biverkningar för samtliga cirka 25 000 läkemedelssubstanser och vaccin på marknaden (https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf).

• Sedan våren 2020 har det funnits effektiv behandling mot covid-19, vilket har verifierats med hundratals studier (https://c19ivermectin.com). Det rör sig om samtidig användning av flera väl beprövade läkemedel i öppenvård i tidigt skede av infektionen för personer i riskgrupper. En av studierna, publicerad 7 augusti 2020, visade att denna behandlingsregim minskar dödlighet och sjukhusinläggningar med 85 % (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7410805/).

• Enligt statistik från FN sammanställd av svenska forskare uppskattades redan i februari 2021 att minst 2,5 miljoner människor dött till följd av införda restriktioner globalt, varav många kvinnor och barn (https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/miljontals-har-dott-av-restriktionerna).


Källor:


Intervju med Dr. Robert MaloneDr. Robert Malone is the inventor of the nine original mRNA vaccine patents, which were originally filed in 1989 (including both the idea of mRNA vaccines and the original proof of principle experiments) and RNA transfection. Dr. Malone, has close to 100 peer-reviewed publications which have been cited over 12,000 times. Since January 2020, Dr. Malone has been leading a large team focused on clinical research design, drug development, computer modeling and mechanisms of action of repurposed drugs for the treatment of COVID-19. Dr. Malone is the Medical Director of The Unity Project, a group of 300 organizations across the US standing against mandated COVID vaccines for children. He is also the President of the Global Covid Summit, an organization of over 16,000 doctors and scientists committed to speaking truth to power about COVID pandemic research and treatment.


SVT - FHM redovistade vaccinerade som ovaccinerade. ”Om det är färre än tre i lagda per avdelning som är vaccinerade och ligger inne för Covid så skrivs de ned i statistiken som ovaccinerade, för att "skydda patientdata". Man räknas som ovaccinerad efter första sprutan. Som ovaccinerad räknas du fram till två veckor efter den andra sprutan. De flesta som får komplikationer efter sprutan kommer in dagarna efter injektionen men räknas då som ovaccinerade.Canada Covid Care Alliance - The Pfizer inoculations for COVID-19 - More harm than goodEn sammanslutning av 500 oberoende kanadensiska läkare, forskare och sjukvårdspersonal har gjort en mycket informativ och pedagogisk film om effekten av Pfizers covidvaccin efter sex månader. Den baseras på Pfizers egna data, som delvis offentliggjorts. CCCA:s slutsats är att vaccinet aldrig borde ha lanserats, det var fler döda i vaccingruppen än i kontrollgruppen. HÄR kan du se filmen på svenska.

Om biverkningar av vaccinet:


Vaccine Mandates Expert Panel. Patienter som har upplevt ogynnsamma biverkningar av covid-vaccinen vittnar.

Jennifer Melin berättelse om vad som hände henne när hon tog vaccinet och hur lokaltidningen där hon bor i sista stund plockade bort att hennes symtom berodde på vaccinet. Intressanta artiklar/filmer i ämnet:

Dr. Julie Ponesse remarkable speech: Do not give up your rights.

Svenska Dagbladet - Pandemin stresstestar vår demokrati. ”När ett samhälle börjar peka ut en viss grupp medborgare, exkludera den och begränsa dess rättigheter –- då är det läge att se upp. Det är i sådana övertramp vi finner grunden till många av historiens tragedier.”

Världen idag - Vaccinpionjär kritisk till massvaccinering.

Dagens Industri – Covid ger immunitet ända in i märgen.Expressen - Restriktionerna handlar inte längre om folkhälsan.

Expressen - Totalitära metoder är fel - släpp på restriktionerna.

Sydsvenskan - Hetsen mot ovaccinerade är en politisk strategi

Sydsvenskan - Katastrofen som aldrig kom

Göteborgs-Posten - Vaccinpass är omänskliga och ovetenskapliga.

Aftonbladet debatt – Vaccinpassen för oss mot kontrollsamhället.

Nya Dagbladet - Svenska forskare fördömer covidpassen.

Expressen – Vaccinpass och åtgärder är hysteriskt och onödigt.

Läkartidningen – Läkare avrådde barn från vaccination – stängs av från arbetet.

Läkartidningen - Om barn och vaccin.

Dagens Nyheter - Begreppet ”vaccin” har fått en ny betydelse.

Epoch Times - Advokater vill granska vaccinationsbevis juridiskt.
Vill du få mer inspiration kring hur du kan leva mer hållbart? Följ mig på Instagram, där heter jag Saraseviga. Vill du läsa mer om livet på vår gård så följ mig på Instagramkontot rden i Bergslagen. Där berättar jag om stort och smått gällande det hållbara livet på vår 1700-talsgård.

Gilla och följ Saras Eviga på Facebook. Där delar jag länkar till alla nya blogginlägg jag skriver så du inte missar dem, men också annat som har med hälsa och en hållbar livsstil att göra. Välkommen! 

CONVERSATION

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.